ما را حمایت کنید
 
امروز : پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۳۷
عکس شماره 1
۱۳۹۴/۱۰/۱۹
شاهسواران

ممکن است اتوبوس های دو طبقه دیده باشید و سوار آن هم شده باشید اما آیا تا به حال اتوبوس پنچ طبقه دیده اید یا سوار آن شده اید ؟ اتوبوس از نوع پنج طبقه را هر کسی سوار نشده است.

عکسی از اتوبوس پنج طبقه

همه ما حداقل چندین بار اتوبوس سوار شده ایم یا با آن به مسافرت رفته ایم. شاید اتوبوس های دو طبقه تهران قدیم را بیاد بیاورید یا سوار آنها شده باشید اما فکر نمی کنم تا به حال اتوبوس پنج طبقه دیده باشید.

اتوبوسی که پنج طبقه دارد علاوه بر شکل ظاهری خاصی که دارد و جلب توجه میکند سوار شدن در آن هم احساس جالبی را برای انسان ایجاد می کند.