ما را حمایت کنید
 
امروز : پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۳۶
عکس شماره 1
۱۳۹۴/۱۱/۰۸
شاهسواران

دو مجموعه تاریخی معمای شاه و سریال کیمیا در تلویزیون این روز ها هم سوتی های جالبی دارند که شاید خیلی از ماها در نگاه اول متوجه آن نشده ایم.

سوتی های تاریخی در ساخت محموعه های تلویزیونی بخش جدا نشدنی از آن است که نه تنها در ایران بلکه در سراسر فیلم های ساخته شده در جهان نیزغیر قابل انکار است.

 سوتی های جالب سریال های کیمیا و معمای شاه

 

 سوتی های جالب سریال های کیمیا و معمای شاه

 سوتی های جالب سریال های کیمیا و معمای شاه

 سوتی های جالب سریال های کیمیا و معمای شاه

 سوتی های جالب سریال های کیمیا و معمای شاه

 سوتی های جالب سریال های کیمیا و معمای شاه

 سوتی های جالب سریال های کیمیا و معمای شاه

 سوتی های جالب سریال های کیمیا و معمای شاه

 سوتی های جالب سریال های کیمیا و معمای شاه