ما را حمایت کنید
 
امروز : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۱:۱۰
عکس شماره 1
۱۳۹۵/۰۳/۰۵
شاهسواران

کسانی که خدمت سربازی را طی کرده اند، می توانند دوسال خدمت سربازی را خریداری کنند تا در سنوات بیمه حساب شود و حتی می توانند به صورت اقساط در ۱۲ ماه این مبلغ را پرداخت کنند.

 

 خرید حق بیمه دوران سربازی بصورت اقساط

افرادیکه خدمت سربازی رفته باشند می توانند با خرید قسطی حق بیمه دوران سربازی دو سال به سنوات بیمه ای خود اضافه کنند. جزئیات بیشتر را در این خصوص از زبان آقای نصیری، مدیر کل فنی بیمه تامین اجتماعی، نقل می کنیم.

نصیری: عرض می کنم کسانی که قبل از تاریخ ۱۳۸۵/۵/۸ خدمت سربازی رفته باشند و قبل و بعدش سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند آن دو سال خدمت کاملا جزو سوابق منظور می شود و دیگر نیازی به پرداخت سابقه حق بیمه ندارند، و آن کسانی که بعد از تاریخ فوق سربازی رفته باشند، آن بخشی را که مربوط به خودشان هست را پرداخت می کنند و سهم کارفرما را نیز دولت متقبل می شود.
آن قسمت را که مربوط به خود شخص است سازمان تامین اجتماعی دریافت می کند و جزو سوابق مفید شخص محاسبه و منظور می شود، به طور مثال در بازنشستگی و بیمه بیکاری و سایر مزایایی که در تامین اجتماعی هست.

افرادی که خدمت سربازی رفته باشند می توانند دوسال خدمت سربازی را خریداری کنند تا در سنوات بیمه حساب شود و حتی  می توانند در ۱۲ ماه به صورت اقساط این مبلغ را پرداخت کنند. شایان ذکر لیست افرادی که قبل از تاریخ ۱۳۸۵/۵/۸ به خدمت سربازی رفته باشند دو سال خدمت سربازی بدون هیچ هزینه ای در سنوات بیمه ای آنها محاسبه خواهد شد.

چند درصد را بیمه شده و چند درصد را دولت پرداخت می کند؟
نصیری: ما برای محاسبه حق بیمه میانگین دو سال آخر را در واقع آنچه که مزد فرد مشمول است را در نظر می گیریم برای یک ماه و ضربدر ۲۳ درصد را دولت پرداخت می کند ضربدر مدتی که سابقه سربازی است. اگر کسی امروز بخواهد با ۷۱۲ هزار تومان که حداقل پرداختی است بخواهد این حق بیمه را پرداخت کند حق پرداختی بیمه شده ماهی ۵۰ هزار تومان محاسبه می شود. در حقیقت  آن بخش که مربوط به  ۲۳ درصد است را دولت پرداخت  می کند مابقی را فرد بیمه شده باید پرداخت  کند.

آقای نصیری افزود: حال با این پرداخت ماهی ۵۰ هزار تومان اگر ۲۰ ماه سابقه سربازی داشته باشد مبلغ یک میلیون و کسی که ۲۴ ماه سابقه خدمت سربازی داشته باشد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید پرداخت  کند. و برای اینکه بیمه شدگان در پرداخت دچار مشکل نشوند سازمان بیمه تامین اجتماعی موافقت کرده است که این مبلغ را به صورت اقساط دریافت کند.

آیا فقط کسانی که سربازی رفته باشند شامل این طرح می شوند یا اگر فردی شغل آزاد داشته باشد نیز می تواند برای شروع پرداخت بیمه دو سال خدمت سربازی خود را نیز خریداری کند تا در سنواتش محاسبه شود؟

فردی می تواند از این طرح استفاده کند که دو سال سابقه پرداخت حق بیمه در پرونده خود داشته باشد، اگر چه انفصال از خدمت داشته باشد و فاصله ای افتاده باشد.
فعلا که سازمان تامین اجتماعی موافقت کرده است ، هزینه خرید خدمت سربازی را قسطی دریافت کند درخواست می شود کسانی که تمایل دارند سوابق سربازی آنها  محاسبه شود به شعب بیمه مراجعه کنند چون شاید این شرایط پرداخت به صورت اقساط همیشه مهیا نباشد.