ما را حمایت کنید
 
امروز : شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۲۳:۱۸
عکس شماره 1
۱۳۹۶/۰۳/۰۸
شاهسواران

افزایش انگیزه تحصیلی فرزندان به عوامل گوناگون زیادی بستگی دارد. این عوامل کدامند و چگونه می توانیم چنین شرایطی را ایجاد کنیم؟

۱۳۹۵/۰۱/۲۹
شاهسواران

در این گزارش، می خواهیم به شخصیت شناسی افراد در هنگام رانندگی بپردازیم و واکنش افراد در مواقع مختلف در زمان رانندگی چگونه است و آنها چه شخصیتی دارند.

۱۳۹۵/۰۱/۰۸
شاهسواران

در این گزارش برای شما تست ساده ای قرار داده ایم که شما باید از میان تصاویر زیر یک مورد را انتخاب کرده و شخصیت خود را شناسایی کنید.

۱۳۹۵/۰۱/۰۸
شاهسواران

در این گزارش، افراد معروف و شخصیتهای برجسته ایرانی و خارجی که در ماه فروردین به دنیا آمده اند را برای شما قرار داده ایم.

۱۳۹۵/۰۱/۰۲
شاهسواران

اعــتماد به نفس یکی از بنیادی ترین بخش شخصیتی یـک فرد می بـاشـد که در تمامی جوانب زندگی فرد خود را به نـوعی متـظـاهــر می سازد. اعتماد به نفس سالم و بالا یک ضرورت حـیـاتی و مـطـلق بـــرای هر فردی میباشد.