ما را حمایت کنید
 
امروز : شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۲۳:۰۸
عکس شماره 1
۱۳۹۵/۰۱/۰۹
شاهسواران

فصل بهار در اغلب کشورها و شهرها، معمولاً زمانی است که آن کشور در زیباترین حالت طبیعی خود قرار دارد. اکنون می خواهیم با هم نمونه هایی از زیبایی های این فصل را ببینیم.

 

کشورهای مختلف در فصل بهار!

فصل بهار در اغلب کشورها و شهرها، معمولاً زمانی است که آن کشور در زیباترین حالت طبیعی خود قرار دارد. اکنون می خواهیم با هم نمونه هایی از زیبایی های این فصل را ببینیم.

فصل بهار,کشورهای مختلف در فصل بهار

کشورهای مختلف در فصل بهار! “تنریف” بزرگترین جزیره از مجموعه ۷ جزیره ای قناری است.

فصل بهار,کشورهای مختلف در فصل بهار

کشورهای مختلف در فصل بهار! جزیره “استرادبروک” شمالی در استرالیا قرار دارد.

فصل بهار,کشورهای مختلف در فصل بهار

کشورهای مختلف در فصل بهار! “رواتان” در شمال ساحلی هندوراس-کشوری در شمال آمریکای مرکزی- قرار دارد.

فصل بهار,کشورهای مختلف در فصل بهار

کشورهای مختلف در فصل بهار! “اوچو ریوس” شهر بندری زیبایی است که نوار شمالی و ساحلی جاماییکا قرار گرفته است.

فصل بهار,کشورهای مختلف در فصل بهار

کشورهای مختلف در فصل بهار! “اسکونه” در جنوبی ترین نقطه کشور سوئد واقع شده است.

فصل بهار,کشورهای مختلف در فصل بهار

کشورهای مختلف در فصل بهار