ما را حمایت کنید
 
عکس شماره 1
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
admin

ناگفته هایی عجیب و باورنکردنی درباره «خیام نیشابوری» یا همان «غیاث‌ الدین ابوالفتح عمر بن‌ ابراهیم خیام نیشابوری» که او را بیشتر به عنوان شاعر و کمتر فیلسوف و ریاضیدان و منجم و … می‌شناسیم.